Sänkta och saknade svenska handelsfartyg

   

Startsida

Bryggerier i Majorna

Fyrar

Gamla färjförbindelser
på Göta Älv
 

Gamla kartor

Harry Martinsson

HMUb ULVEN   

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majorna och Klippans Kulturreservat 

Majornas Gasverk 

Marstrandsbolagen 

Min vykortssamling 

Sessanlinjen 

Svenska Amerika Linjen  

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i
Min gästbok 

Du är besökare
frontpage hit counter
frontpage hit counter
sedan 1 januari 2014

 

 

Sänkningar av svenska handelsfartyg och krigshandlingar mot Sverige under andra världskriget.

 

Krigshandlingarna upphörde i september 1945. Kriget avslutades officiellt först den 31 december 1946 när USA:s president Harry S. Truman skrev under Proclamation No. 2714, som förklarade alla krigshandlingar för avslutade. Det skulle dock gå ytterligare fyra år innan USA skrev under fredsavtal med Japan och Tyskland. Freds­avtalet med Japan skrevs under den 8 september och fredsavtalet med Tyskland den 19 oktober 1951.
Historiker beräknar att de samlade ekonomiska utgifterna för de krigförande länderna i andra världskriget ligger på mellan 1.000 och 2.000 miljarder dollar, vilket i dagens penningvärde motsvarar 12.000-24.000 miljarder dollar, eller upp emot 180.000 miljarder svenska kronor. Det hade räckt för att bygga 9.000 Öresundsbroar. Omkring en fjärdedel av den gigantiska notan
betalades av USA. Andra världskriget är världs­­historiens dyraste militär­a konflikt. Det kostade tio gånger så mycket som första världskriget – historiens näst dyraste.
Kostnaden i människoliv var minst lika ofattbar: Ungefär 75 miljoner människor miste livet. Av dessa var 47 miljoner civila och 20 miljoner dog av sjukdomar och svält.

Sverige var neutralt under andra världskriget och slapp det mesta av kriget, men drabbades dock av krigshandlingar. Vanligast var sänkningar av svenska handelsfartyg.
När man på detta sätt i kalla siffror klär de djupt gripande öden som drabbade det svenska sjöfolket, inser man att dessa män och kvinnors uppoffringar borde ha förtjänat såväl samtidens som eftervärldens tacksamhet i en helt annan omfattning än vad som har blivit fallet. De spelade alla en viktig roll i en glömd del av den svenska sjökrigshistorien.
Av de drygt 300 svenska fartyg som blev krigsförluster blev 96 torpederade, tolv sänkta med artilleri, 97 minsprängda, 33 sänkta av flyg medan de övriga 65 gick förlorade av andra orsaker. Av de 1 426 som omkom på svenskflaggade fartyg var 1 076 svenskar.

 

 

 

1939

24 september                      Handelsfartyget S/S GERTRUD BRATT, RN 7317, byggd 1927, stoppades och sänktes med en G7a-torped från den tyska ubåten U-4, ca 12 miles sydost om Jomfruland på sin resa från Norrköping - Göteborg – Bristol med last av papper, trävaror och massa, efter det att besättningen fått lämna fartyget. Hon sjönk 12 miles sydost om Jomfruland, Norge. Besättningen plockades upp av den norska tullkryssare T-II och förde dom till Langesund, Norge. Rapport  Torpedering

25 september                      Handelsfartyget S/S SILESIA, ex NELL, byggd 1923, stoppas och sänks av den tyska ubåten U-36, 45 miles väst-nordväst om Egerö fyr, Norge, med en last av trä och styckegods, efter det att besättningen fått lämna fartyget i två livbåtar som sedan togs på släp av U-båt och släppt ca 12 miles från kusten. Besättningen plockades upp av SUECCIA och fördes till Egerö fyren.

27 september                      Handelsfartyget S/S ALGERIA, RN 6635, byggd 1921, tas som byte av den tyska ubåten U-36, 20 miles väster om Skudesnaes och togs till Kiel som pris, anländer den 4 oktober. Tre dagar senare, släptes fartyg och last av tyskarna. Fartyg och besättning släpptes senare fria av tyskarna.

28 september                      Handelsfartyget S/S NYLAND, byggd 1907, stoppas och sänks av den tyska ubåten U-16 ca 45 miles nordväst om Stavanger, på sin resa från Narvik till Antwerpen / Ramsgate, efter att besättningen lämnat fartyget och gått i livbåtarna. Besättningen plockades upp av det norska minfartyget OLAV TRYGGVASON.  

29 september                      Handelsfartyget S/S BRITT, byggd 1922, uppbringas av tyska krigsfartyg på Nordsjön och förs till tysk hamn.

30 september                      Handelsfartyget S/S GUN, RN 7, byggd 1891, stoppas och sänks av den tyska ubåten U-3, ca 30 miles nordväst om Hanstholm efter det att besättningen fått lämna fartyget. Besättningen plockades upp ca 30 miles nordväst om Hanstholm.                          

1 oktober                             Handelsfartyget S/S ASK, RN. 4914, byggd 1908, beskjuts av tyskt flygplan på svenskt vatten utanför Simrishamn och beordras styra ut från territorialvattnet. Uppbringningen hindras av tillskyndande svenska flygplan.

1 oktober                             Handelsfartyget S/S MERCIA, RN 2989. byggd 1897. Den 29 sept. 1939 gick hon från Sundsvall med torr sulfitmassa. Tre dagar senare stoppades hon i Södra Östersjön av ett tyskt flygplan en Junkers Ju 52 från Küstenfligergruppe 706 och uppmanades gå till Stettin. En Vorpostenboot satte senare ombord en prisbesättning. Eftersom lasten kunde användas för tillverkning av bomullskrut förklarade fartyg och last konfiskerade för tysk räkning. Hon tilldelades rederiet Helmsig &Grimm i Danzig och döptes om till GRANIT. Den 2 febr 1943 överfördes fartyget till rederiet Max Faulbaum i Stettin och döptes om till TRAUTE FAULBAUM. Vid krigsslutet låg hon svårt skadad i Flensburg. 1950 såldes den svårt skadade TRAUTE FAULBAUM som legat upplagd sedan krigsslutet och reparerades. Hon skrotades 1957 i Hamburg.        

8 oktober                             Handelsfartyget S/S VISTULA, RN 7557, byggd 1919 stoppas och sänks av den tyska ubåten U-37, ca 45 miles norr om Muckle Flugga, Shetlandsöarna. Det visade sig att fartyget var lastat med smuggelgods. Besättningen övergav fartyget i två livbåtar, lämnades av tyskarna med mat och sedan satt segel för närliggande Shetlandsöarna.

12 oktober                           Handelsfartyget S/S WANJA, RN 6180, byggd 1919, uppbringas av en engelsk kryssare i Nordatlanten och förs mot Kirkwall, men strandar. Besättningen räddas.

20 oktober                           Handelsfartyget S/S GUSTAV ADOLF, RN 3949, byggd 1920, stoppas och sänks av den tyska ubåten U-34, ca 50 miles nordost om Sullom Voe, Shetlandsöarna efter det att besättningen fått lämna fartyget. Ubåten tog livbåtarna på släp och släppte dom utanför norska kusten. Dom plockades senare upp av ett ej angivet fartyg och fördes till Moss, Norge.

23 oktober                           Handelsfartyget JUPITER, byggd 1895, uppbringas av tyska krigsfartyg på östra Nordsjön och förs till Kiel. Hon överfördes till den tyska flottan och döptes om till SCHIFT I. Under 1940 byggdes hon om till logementfartyg. Vid ombyggnaden togs maskineriet bort. Hösten 1949 såldes hon till Stockton Shipping & Salvage Co för skrotning.

23 oktober                           Handelsfartyget ALBANIA, byggd 1903, minsprängdes på resa från Newcastle till Göteborg med styckegods, utanför Humbermynningen. Två besättningsmän omkommer, övriga räddades av en brittiska kustångare som förde dom till Grimsby.

2 november                          Handelsfartyget S/S THULE, RN 7681, prejades i neutralitetsleden sydost om Åhus av ett tyskt sjöflygplan som satte ombord prismanskap. Dessa gav sig dock iväg när ett svenskt plan började cirkla över fartyget.

19 november                         Handelsfartyget B. O. BÖRJESSON, byggd 1907 i Rostock, minsprängdes på resa från Northfleet till Hull i barlast, efter att ha passerat Humbergs fyrskepp. Sex besättningsmän omkom, den ena flottens besättningsmän räddades av den brittiska marintrålaren FRASCATI, och på den andra flotten räddades av den brittiska minsvepartrålaren ROSE of ENGLAND, som båda förde in den räddade besättningen till Grimsby.

27 november                        Tankfartyget S/S GUSTAV E. REUTER, RN 7461, byggd 1928, sänks av den tyska ubåten U-48, 14 miles väst-nordväst från Fair Isle. på resa från Sverige till Curaçao. En besättningsman omkommer, de övriga plockades upp av HMS KING BERYL.

3 december                          Handelsfartyget S/S RUDOLF, byggd 1922, som var på resa från West hartelpool till Malmö med kol, sänks av en G7e-torped från den tyska ubåten U-56 norr om Ymuiden på resa mellan Rotterdam - Göteborg. 19 personer omkommer. Sex överlevande i en livbåt plockades upp samma dag av den brittiska trålare CARDEW och fördes till Dundee. De åtta män i den andra livbåten räddades den 4 december av GUNLÖG och fördes till Newcastle.

6 december                          Handelsfartyget S/S VINGA, byggd 1923, som var på resa från Yarrow-on-Tyne till Göteborg med kol, sänks av en G7a-torped från den tyska ubåten U-31, ca 100 miles öster om Dundee och sjönk sakta inom 20 minuter. De överlevande plockades upp av den danska ånga handelsfartyg TRANSPORTER.

12 december                        Handelsfartyget TORÖ, byggd 1924 hos Kockums varv i Malmö. På en resa från Tyne till Rönnskär med kvartsit, minsprängdes hon när fartyget passerade Kämpingebukten, på grunt vatten. Under vintern skadades TORÖ hård vin och skruvades ned av isen. Hon förklarades senare som vrak.

13 december                        Handelsfartyget ALGOL, RN 8207, byggd 1937, minsprängdes fartyget i närheten av Avläggans prick i Falsterbokanalen, och skadades svårt. På våren bärgades vraket till Malmö och reparerades. Den 5 maj 1940 såldes hon till E. Glässel i Bremen. Fartyget sattes in i bunkertransport åt Kriegsmarine i Norge. Vid krigsslutet blev ALGOL brittiskt krigsbyte. År 1972 såldes hon till Perama. Arbetet påbörjades den 29 maj.

15 december                        Handelsfartyget URSUS, byggd 1902, minsprängdes, när hon var på väg att hämta lots strax utanför Princess Channel. Nio man saknades, övriga plockades upp av holländska BRINDA och förde dom till Rotterdam.

16 december                        Handelsfartyget S/S LISTER, RN 6830, byggd 1928, sänks av misstag av den tyska ubåten U-59 cirka 130 miles utanför Newcastle, på sin resa från Skutskär till Antwerpen. Besättningen gick i en livbåt och en flotte. Livbåtens skeppsbrutna plockades upp av den norska BYGDÖY som förde besättningen till Oslo. Flottens skeppsbrutna räddades en brittisk jagare och förde dom till Leith.

20 december                       Handelsfartyget S/S MARS, byggd 1924, sänks av den tyska ubåten U-22 öster om St Marys Lightvessel nära Blyt, på resa mellan Köpmanholmen, Sverige - Helsingborg - London.  7 besättningsmän omkommer.

20 december                       Handelsfartyget S/S ADOLF BRATT, RN 7140, byggd 1924, minsprängdes utanför Terschellingen, på resa från Rotterdam till Göteborg med en last av koks. Fartyget sjönk inom några minuter och fem man omkom. 17 besättningsmän räddades av det lettiska AUSEKLIS, och förde dom till Rotterdam.

20 december                       Handelsfartyget VEGA, byggd 1897, minsprängdes på resa från Mo till Amsterdam. Besättningen lämnade fartyget och gick i livbåtarna. Besättningen räddades av svenska VENERN och för de dom till Amsterdam.

21 december                        Handelsfartyget S/S MARS, ex TORBJÖRN,  byggd 1882, sänks av den tyska ubåten U-21, ostnordost Maj Island på resa från Leith - Malmö - Stockholm. 18 besättningsmän omkommer. Sexton besättningsmän omkommer. Tre besättningsmän plockas upp av CARL HENCKEL.

21 december                        Handelsfartyget S/S CARL HENCKEL, RN 6981, byggd 1882, sänks av den tyska ubåten U-21 ostnordost Maj Island, på resa mellan Leith - Malmö – Stockholm, med last av kol. 10 besättningsmän omkommer. De överlevande plockades upp nästa dag av norska HOP och förde dom till Kristiansand.

 

1940

1 januari                              Handelsfartyget S/S LARS MAGNUS TROZELLI, byggd 1920, sänks av en G7e-torped från den tyska ubåten U-58, bröts i två delar ca 50 miles nordost om Frazerburgh, på resa från Köpenhamn till Blyth. 7 besättningsmän omkommer, befälhavaren och 14 besättningsmedlemmar plockades upp samma dag av det norska handelsfartyget ASK.

3 januari                              Handelsfartyget S/S SVARTÖN, RN 5333, byggd 1906, sänks på resa mellan Narvik – Middlesbrough med malm, av en G7e-torped från den tyska ubåten U-58 strax utanför Kinnaird Head, bröt itu och sjönk snabbt utanför Kinnaird Head. 20 besättningsmän omkommer, övriga plockas upp av HMS EK. Hon ingick i konvoj HN-6.

5 januari                              Handelsfartyget S/S FENRIS, RN 5048, byggd 1909, på resa från Örnsköldsvik med en last av tonmfat och styckegods till Holmsund sänks av sovjetiska ubåt SC-311 strax utanför Sydostbrottens fyrskepp. Inga omkomna.

13 januari                            Handelsfartyget S/S SYLVIA, ex NAJADEN, byggd 1883, sänks av en G7a-torped från den tyska ubåten U-20, sjönk på mindre än en minut utanför nordost om Aberdeen på resa från Hull (9 januari) - Aberdeen (12 januari) – Göteborg med styckegods och kol. Hela besättningen på 20 man omkommer.

18 januari                            Handelsfartyget S/S PAJALA, RN 7156, byggd 1924, torpederades av den tyska ubåten U-25 utanför Hebriderna på sin resa från Buenos Aires till Göteborg med en last av majs och foderämnen. Besättningen räddas. De plockades upp efter två timmar av en beväpnad trålare och fördes till Kirkwall.

18 januari                            Handelsfartyget S/S FLANDRIA, RN 3320, byggd 1898, sänks av den tyska ubåten U-9, hon sjönk snabbt norr om Ymuiden på sin resa från Göteborg till Amsterdam med en last av sten och papper.  17 besättningsmän omkommer, 4 personer överlever. De överlevande plockades upp från en flotte av det norska handelsfartyget BALTZAC efter två dagar och förde besättningen till Amsterdam.

18 januari                            Handelsfartyget S/S FOXEN, RN 8320, byggd 1920, sänks, antagligen av den tyska ubåten U-55, bröts i två dela efter en explosion och sjönk inom 90 sekunder ungefär 85 miles från Pentland Sound på sin resa från Garston till Göteborg med stenkol. 17 besättningsmän omkommer, 2 överlever. Den 24 januari plockas en överlevande upp av det norska handelsfartyget LEKA. En annan överlevande hade räddats tidigare av ett annat norskt fartyg och fördes till Bergen.

19 januari                            Handelsfartyget S/S PATRIA, RN 5733, byggd 1915, sänks av den tyska ubåten U-9 ungefär 95 miles norr om Ymuiden, på resa från Rotterdam till Göteborg med last av asfalt, styckegods och koks. 19 personer omkommer 4 överlever och plockades upp av den svenska handelsfartyg FRIGGE och förde dom till Hälsingborg.

22 januari                            Handelsfartyget S/S GOTHIA, RN 5374, byggd 1937, sänks av den tyska ubåten U-51 ungefär 45 miles väster av norr om St Kilda, Skottland, på resa från Uddevalla till Genoa, Italien. De överlevande övergav fartyget i två livbåtar och en av dem nådde Hebriderna, men den andra med nio passagerare sågs aldrig igen. 12 besättningsmän omkommer.

23 januari                            Handelsfartyget S/S ANDALUSIA, RN 5769, byggd 1916, avgick från Bordeaux till Göteborg med last av kork, och försvann i Nordatlanten efter att ha skickat en sista trådlös signal tidigt på morgonen den 21 januari. Man tror att hon sänktes av U-55, och hela besättningen på 21 man omkommer.

1 februari                            Flera sovjetiska bombplan släpper bomber över Pajala kyrkby.

1 februari                            Handelsfartyget S/S FRAM, RN 6876, byggd 1897, som ligger för ankar, drabbades av en G7e torped från U-13 och sjönk utanför Rosehearty Boj i Aberdour Bay, Skottland, på resa från Stockholm till Hartlepool. De överlevande var plockas upp av HMS KHARTOUM och den brittiska väpnade trålaren HMS VIKING. 9 besättningsmän omkommer.

6 februari                            Handelsfartyget S/S WIRGO, RN 7647, byggd 1930, På resa från Åbo till Stockholm flygbombades hon av sovjetiska plan. WIRGO hade blivet träffad av kulspruteelden. Hon sjönk i Mariehamns skärgård på 27 meters djup.

11 februari                           Handelsfartyget S/S ORANIA, RN 6163, byggd 1919, sänks av den tyska ubåten U-50 och sjönk inom tre minuter 65 miles nord-nordost Flugga Lightvessel, Shetlandsöarna på resa från Buenos Aires (6 januari) - Malmö och Åhus, Sverige med en last av 2 400 ton majs, 400 ton oljekakor 100 ton kli. Alle man ombord övergav fartyget i två livbåtar, men en av dem med 14 passagerare sågs aldrig igen. De överlevande i den andra båten plockades upp nästa dag med HMS FAULKNOR och fördes till Lerwick. 14 besättningsmän omkommer.

12 februari                          Handelsfartyget S/S DALARÖ, RN 5744, byggd 1911, med last av linfrö i påsar, sänks av den tyska ubåten U-53 väster om Skottland, mellan Rockallklippan och Irlands kust på resa mellan Rosario och Malmö. 1 besättningsman omkommer, resten av besättningen räddades av en belgiska trålare JAN de WAELE och för dom till Buncrana, Loch Swilly.

13 februari                          Handelsfartyget S/S NORNA, RN 7716, byggd 1914, sänks av den tyska ubåten U-53 på resa från Savona i Spanien till Stockholm med en last av salt. Hela besättningen på 18 man omkommer.

16 februari                          Handelsfartyget S/S LIANA, RN 3204, byggd 1898, sänks av den tyska ubåten U-14 norr om Kinnaird Head, på sin resa från Blyth till Halmstad med kol. 10 besättningsmän omkommer, två överlevande plockades upp av den brittiska trålare LOCH HOPE, åtta överlevande plockades upp av SANTOS.

16 februari                          Handelsfartyget S/S OSMED, RN 4186, byggd 1903, sänks av en G7a-torped från den tyska ubåten U-14, ca 20 miles norr om Kinnaird Head, på sin resa från Blyth till Halmstad med kol. 13 besättningsmän omkommer, de överlevande plockades upp av den brittiska trålare LOCH HOPE och förde dom till Thuro.

19 februari                          Handelsfartygen S/S BOHUS, byggd 1921, på sin resa från Sverige till Glasgow med en last av papper, pappersmassa och styckegods uppbringades av en tysk jagare utanför Hållö, som beordrade henne av en prisdomare till Hamburg. Här förklarade en prisdomstol henne och last konfiskerad.

19 februari                          Handelsfartyget S/S START, byggd 1922, med en last av kemisk pappersmassa från Göteborg till London, uppbringas av tyska jagare på svenskt vatten utanför Hållö, som även hon beordrades av en prisdomare till Bremerhaven. Den 13 mars avgick START till Bremen på marinmyndighetens order.

24 februari                          Handelsfartyget M/S SANTOS, RN 7197, byggd 1925, med last av styckegods och spannmål, sänks utanför Kirkwall på resa mellan Bahia och Göteborg, av den tyska ubåten U-63. 31 besättningsmän omkommer, bland de 31 offren var tre passagerare och sex överlevande från LIANA, som sänktes den 16 februari. De skeppsbrutna räddades av en brittisk jagare, och sattes i land i Skottland.

26 februari                          Handelsfartyget S/S NORDIA, byggd 1921, på resa från Hull till Göteborg med en last av styckegods och kol, rammades midskepps av den brittiska jagaren IMPERIAL. NORDIA började genast få babords slagsida och sjunka. Två personer drunknade, de övriga räddades av en jagare och fördes till Kirkwall och flög sedan hem till Sverige.

27 februari                          Handelsfartyget S/S STORFORS, byggd 1918, på resa från Hull till Göteborg, med en last av kol, rammades hon in i stäven babords bog av en brittisk jagare JACKAL. STORFORS fick så allvarliga skador att hon började vattenfyllas och sjunka. Besättningen övergav fartyget och gick i livbåtarna. Dom plockades upp av den påseglande jagaren JACKAL, som förde dom till Tyne.

2 mars                                  Handelsfartyget M/S LAGAHOLM, RN 7575, byggd 1929 sänks av den tyska ubåten U-32 ca 80 miles väster om Kirkwall, på sin resa från Baltimore till Göteborg, med en last av styckegods. De överlevande plockades upp av det norska handelsfartyget BELPAMELA, ett fartyg specialbyggt för tunga transporter, och förs till i Kirkwall.

8 april                                  Fiskefartyget GG 177 INEZ, byggd 1931. Den 8 befann sig INEZ tillsammans med flera fiskebåtar nordväst om Hanstholms fyr där man fiskade på 70 – 90 meters djup. På morgonen den 9 hittade fiskebåten GG 170 CYRENE en del bordläggning från ett fartyg drivande ungefär 50 distansminuter nordväst Hanstholm, bl a en namnbräda med beteckningen GG 177. Av besättningen syntes ingenting. INEZ hade gått på en mina i det tyska minfältet.

9 april                                  Fiskebåten GG 144 DAGNY, byggd 1929. Hon liksom INEZ befann sig ute i Skagerack på fiske. Hon observerades på fiskeplatsen av flera andra båtar den 8. Den 9 uppfattade SUECIA ett dovt ljud som kan ha kommit från den minexplosion som sänkte DAGNY. Hon blev minsprängd i samma område som INEZ dagen innan.

9 februari                            Handelsfartyget S/S EROS. När hon den 29 oktober 1939 var på resa från Norrland till USA med last av pappersmassa uppbringades hon av det tyska marinfartyget KAISER. EROS fick en prisbesättning ombord och beordrades att gå till Svinemünde, där hon blev liggande en månad innan hon släptes och kunde fortsätta mot USA. På sin resa från Narvik med sulfitmassa ankrade EROS den 6 april 1940 på Bergens redd för att invänta en konvoj över Nordsjön till Preston. Den 31 april beslagtogs alla skeppspapperen och den 13 maj sattes tyskt prisbesättning ombord. Den 28 maj förklarades hon förverkad av tyska staten. Hon överfördes till ett rederi i Hamburg. Efter kriget blev EROS sovjetiskt krigsbyte. Ryssarna överförde henne till Polska staten. Efter reparationer kom hon i tjänst som GOLPLO för Polskie Linie Oseaniczne. Den 4 december 1954 kom hon till Stockholm efter en grundstötning utanför svenska kusten. Skadorna var så svåra att hon blev upplagd. Den 13 december 1955 lämnade hon Stockholm för Polen och upphuggning.

9 april                                  Handelsfartyget S/S FRAMNÄS, byggd 1931. I början av april 1940 var hon under resa från Sverige till Hull med papper och presenningar. Den 9 april var hon utanför Kopervik på norska kusten när hon stoppades av ett tyskt örlogsfartyg och fördes in till Kopervik. Den 29 sattes tyskt prismanskap ombord och den svenske befälhavaren att gå till Stavanger. Vid ankomsten dit fick man besked att fartyget var tyskt pris och skulle gå med tysk konvoj. Man skulle behålla den svenska besättningen och det tyska prismanskapet ombord. Kaptenen och besättningen protesterade vägrade att följa med. Den 16 maj fick de lämna fartyget som sedan avgick med tysk besättning. Genom beslut i prisdomstolen i april 1941 frigavs en del av lasten, men resten och fartyget förklarades förbrukade. Hon överfördes till ett rederi i Hamburg och döptes om till KOLMAR. År 1948 blev hon åter svenskt och döptes om till CALLA. År 1963såldes hon till Grekland och fick namnet ERGINA VENTOURI. Fartyget sjönk den 8 november 1964 vid Kosseir.

9 april                                  Handelsfartyget S/S INDUS, byggd 1921. Hon lämnade Skoghall den 19 januari 1940 med last av papper och järn till Hull. Den stränga vintern 1940 gjorde att hon frös fast i isen strax nedanför slussarna i Lilla Edet. Hon kom igång först den 30mars igen. Den 4 april kom hon till Bergen, där hon blev liggande för att vänta in en konvoj till England den 9 april. Tyskarna intog staden den 9 och beordrade alla fartyg att ligga kvar. Den 12 maj kom det tyska prismanskapet ombord och den 28 maj förklarades fartyget beslagtaget av den tyska hamnkaptenen. Tysk besättning kom ombord den 3 juni för att ta fartyget till Tyskland. Senare beslöt prisdomstolen att INDUS och hennes last var förverkad. Hon döptes om till METZ och tilldelades rederiet Leth & Co i Hamburg. MERTZ sänktes den 20 september 1941 vid Vlaardingen i samband med ett brittiskt flyganfall.

9 april                                  Handelsfartyget S/S KJELL BILLNER, byggd 1907. Den 6 april lämnade KJELL BILLNER Göteborg med last av trä, styckegods och järnför att gå via Bergen till England. Den 9 avbröts resan och man fick gå in till Leirvik. Där blev hon på tysk order förflyttad till Haugesund dit hon kom den 17 april för att sedan beordrades gå till Stavanger. Efter långvariga förhandlingar med tyskarna kunde större delen av besättningen mönstra av den 30 maj. Den 8 juni beslagtogs fartyget. Befälhavaren protesterade utan något resultat och reste därefter till Göteborg. Efter en tid prisbedömdes hon och togs till Tyskland. Hon döptes om till HELGA SCHRÖDER och tilldelades ett rederi i Rostock. Hon angreps av allierat flyg och strandade den 4 maj 1945 i Fehmarnsund. Senare bärgades hon. Hon skrotades 1955.

9 april                                  Handelsfartyget S/S LYGIA, byggd 1901. I början av april var hon på väg från Sverige till Rouen med last av styckegods. Den 8:de anlände hon till Bergen och den 9:de kom tyskarna och beordrade henne ligga kvar. Efter en månad fick befälhavaren E. Andersson order att gå till Stavanger, men han protesterade genom det svenska konsulatet. Tysk militär bordade fartyget den 24 maj och beordrade den svenska besättningen att gå iland. Tyskarna förde sedan LYGIA till tyskland där fartyget förklarades förverkat. Hon tilldelades rederiet Leth & Co i Hamburg och döptes om till MALMEDY. År 1943 övertogs hon av Kriegsmarine för ombyggnad till minsvepare. Den 27 april 1945 gick hon på en mina vid fyrskeppet ELBE och sjönk.

9 april                                  Handelsfartyget S/S NORTHUMBRIA, byggd 1898. RN 3300. Den 1 april var NORTHUMBRIA på resa från Sverige till England med en last av styckegods och papper. Precis som flera andra fartyg låg hon i Bergen den 9:e för att ansluta sig till en konvoj över Nordsjön. Ombud för de tyska myndigheterna beordrade henne att avgå till Stavanger. I  samråd med den svenska konsuln i Bergen protesterade befälhavaren hos de tyska myndigheterna, som svarade att fartygets last var krigskontraband. Den svenske konsuln upplyste att svenska medborgare inte var skyldiga att medfölja fartyget. Dagen efter fick befälhavaren om att fartyget blivet beslagtagit och att besättningen skulle mönstra av inom en timma. Endast privata tillhörigheter fick medtagas. Senare blev fartyget prisdömt av en tysk prisdomstol. Hon övertogs nu av Krigsmarine och byggdes om till depåfartyg och döptes till EUPEN. Hon tilldelades tjugoandra Ubootsflotille som depåfartyg mellan 1940 och 1941. I juni 1941 blev hon säkerhetsfartyg. EUPEN sänktes vid ett flyganfall mot Gotenhafen den 9 oktober 1943. Vraket bärgades den 2 maj 1944 och skrotades.

9 april                                  Handelsfartyget S/S ROSENHOLM, byggd 1895. Den 9:de april låg ROSENHOLM i Bergen tillsammans med många andra svenska fartyg och väntade på en konvoj till England. Hon var lastad med pappersmassa, styckegods och karbid. Hon fick order av tyskarna att ligga kvar i hamnen. Sedan sattes ett prismanskap ombord. De fick order av tyskarna att göra fartyget klart för avgång från Bergen. Då fartygets bestämmelseort inte var känd vägrade besättningen att gå med. De fick då överge henne och tyskt befäl och besättning gick ombord. Den 15:de maj protesterade ROSENHOLM:s befälhavare hos tyskarna men de förklarade att fartyget beslagtagits och på kvällen gick hon från Bergen. En prisdomstol förklarade 1941 att fartyget och lasten var förverkad. Hon tilldelades Hapag i Hamburg och döptes om till Oxhöft. Hon blev logementsfartyg i Hamburg och sjönk den 6:e efter ett bombanfall av de allierade.

9 april                                  Handelsfartyget S/S TYRA BRATT, byggd 1923, RN 6962. Den 9:de april låg även TYRA BRATT och väntade på konvoj i Bergen och kvarhölls i av tyskarna. Hon var lastad med pappersmassa och styckegods till England. En tysk prisbesättning tog över fartyget och förde henne till Stavanger. Här förklarade den tyske kommendanten henne beslagtagen. Hennes befälhavare A Pettersson lämnade in en skriftlig protest mot detta och förklarade att besättningen inte vilje följa med under den tyska prisbesättningen och i en konvoj till Tyskland. Därför lämnade större delen av besättningen henne och den 11 maj. Befälet stannade kvar ombord till den 16:de då tyskarna defenetivt taget över fartyget. Senare prisbedömdes fartyget med last. Den 28 september 1944 överförs fartyget på rederiet Ludvig Möller i Bremen.  Efter kriget återkom hon till Ångfartygs AB Östersjön. Hon överlämnades den 17 maj 1947 i Hamburg och döptes om till HERVOR BRATT. I oktober 1960 såldes hon till Rederi AB Östersjön och döptes om till VIBEKE CHRISTENSEN. I mars 1966 sälj hon till P J Frangolis & D Gouzoulis, Pireus, Grekland, och döps om till GIANNAKIS F. Den 8 februari 1967 ligger hon på redden utanför Laurium, utbryter en maskinrumsbrand. På eftermiddagen sjönk fartyget, besättningen räddades.

10 april                                Tankfartyget S/S SVEABORG, RN 7700, byggd 1931, med last av 6500 ton olja gas, 4500 ton dieselolja och 2000 ton brännolja på resa från Curacao till Göteborg via Reykjavik torpederas av en G7e-torped från den tyska ubåten U-37, 1 besättningsman omkom och övriga fördes till Kirkwall med HMS NORRA CHIEF den 11 april.

10 april                                Handelsfartyget NORTHUMBRIA, RN 3300, byggd 1898, beslagtas i Stavanger av dom Tyska Marine. Hon döps om till EUPEN. Blir reparationsfartyg för Tyska Marinen. År 1943 sänks fartyget under ett bombanfall mot hamnen i Gdynia.

16  april                               När handelsfartyget S/S MERTANIEN låg uppankrad i södra Trondheimsleden så vart fartyget attackerat av flyg och fartyget blev träffat, samt sprang läck. Besättningen togs i land.  Man återvända för att börja pumpa läns, men fartyget vart återigen attackerat av flyg och man övergav fartyget som var på resa mellan Narvik - Tees med järnmalm. Den 17 April kapade man ankarkättingarna för att bogsera fartyget mot land. Den 20 april sjönk fartyget.

 

 

4 maj                                   Handelsfartyget S/S MONARK, RN 8291, byggd 1938, torpederades av den brittiska ubåt och sjönk på position 57.57N - 6.13E på resa från Bergen till Hamburg.

19 maj                                 Handelsfartyget S/S ERIK FRISELL, RN 7290, byggd 1926. sänks av en G7a-torped från den tyska ubåten U-37 väster om Scottland, på sin resa Buenos Aires - Reykjavik - Liverpool. De överlevande plockades upp av den brittiska väpnade trålaren HMS COBBERS och fördes till Stornoway.

20 maj                                 Ett tyskt flygplan beskjuter pansartåget "Kiruna" på Vassijaure järnvägsstation, varvid en värnpliktig soldat dödas.

20 juni                                Handelsfartyget S/S TILIA GORTHON, byggd 1930, sänks av en G7a-torped från den tyska ubåten U-38 ca 45 miles väster om Scilly-öarna på sin resa Bahia - Liverpool - Nantes. 10 besättningsmän omkommer och de överlevande plockas upp av HMS LEITH.

20 juni                                Den brittiska flottan utanför Torshamn på Färöarna beslagtar fyra svenska jagare. HMS PSILANDER, HMS PUKE, HMS ROMULUS, HMS REMUS, Jagarna släpps senare.

7 juli                                   Handelsfartyget S/S BISSEN ex S/S ISA, RN 6648, byggd 1920, sänks av den tyska ubåten U-99 ca 80 miles syd-sydväst om Cape Clear, Irland under resa St. Johns - Ridham Dock. Besättningen räddades. De plockades upp ca en timme senare av den brittiska jagaren och fördes till Plymouth den 9 juli.

17 juli                                  Handelsfartyget S/S O.A. BRODIN, RN 6518, byggd 1920, sänks av en G7e-torped från den tyska ubåten U-57, 15 miles nordväst om Noup Head, Orkneyöarna, på sin resa Burlington, Newfoundland - St Johns - Kirkwall - Ridham Dock. 3 besättningsmän omkommer, och de 21 överlevande plockades upp inom en timme från HMS SIKYON och förde dom till Kirkwall.

1 augusti                              Handelsfartyget SIGYN, RN 3132, byggd 1897, sänks av den tyska ubåten U-59väster om Scottland, på sin resa från Buctouche, New Brunswick till Sunderland. Hela besättningen överlevde.

3 augusti                             Handelsfartyget ATOS, byggd 1902, sänks av tyska ubåten U-57 35 miles norr om Malin Head, på sin resa Liverpool - Glasgow - Petsamo. 1 besättningsman omkommer, 21 besättningsmedlemmar och sex passagerare plockades upp av den isländska trålare SKUTULL.

9 augusti                             Handelsfartyget M/S CANTON, RN 6698, byggd 1922, torpederas av tysk ubåt U-30 ca 70 miles väster om Tory Island, på resa mellan Calcutta och Liverpool. 16 besättningsmän omkommer.

13 augusti                            Handelsfartyget NILS GORTHON, byggd 1921, torpederas av en G7e-torped från den tyska ubåten U-60 och sjönk inom två minuter 25 miles nord-nordost om Malin Head på resa från St John Newfoundland - Sydney, CB - Ridham Dock. 5 besättningsmedlemmar omkommer. Senare samma dag, plockades åtta män på en flotte  upp av den isländska trålare HELGAFELL och förs till Reykjavik den 19 augusti, befälhavaren och åtta män på den andra flotten var plockas upp av HMS St KENAN och förs till Glasgow, där överstyrman dog av sina skador på ett sjukhus. Hon var eftersläntrare från konvoj HX-62.

13 augusti                            MONGOLIA byggdes 1909 hos W. Pickergill & Sons i Sunderland. Hon såldes 1927 till Skeppsredaren J. A. Thore och hans Rederi AB Arild. Mongolia gick den 9 augusti från Gävle mot Oslebshausen vid Bremen med last av järnmalm.
Den 13 augusti 1940 ankrade man upp vid Fehmarnbelts fyrskepp för att ta ombord en tysk minlots. Resan fortsatte 17.15. Klockan 18.40 inträffade en kraftig explosion på babordssidan midskepps och hon knäcktes.  13 man gick i livbåten. Besättningen plockades upp av den danska fartyget  POLLUX. Dom överfördes sedan till det tyska NAUTILUS, före detta minsveparen M 81 som förde dom till Kiel. De skadade fördes till sjukhus och de andra till ett sjömanshus. De oskadda kom till Helsingborg den 18 aug. medan de skalade anlände 2 veckor senare.

16 augusti                            Handelsfartyget S/S HEDRUN, byggd 1920, torpederades av den tyska ubåten U-48 ca 70 miles väster om Rockall, på sin resa från Swansea till Newport, Rhode Island med kol. 8 besättningsmedlemmar omkom och dom överlevde gick i livbåtarna och plockades upp av det brittiska handelsfartyget EMPIRE SOLDAT och fyra besättningsmedlemmar räddades av ett brittiskt krigsfartyg. Hon ingick i konvoj OB-197.

29 augusti                           Handelsfartyget ALIDA GORTHON, byggd 1902, sänks av en G7e-torped från tyska ubåten U-100 cirka 250 miles nordväst om Tory Island, på resa mellan London och Newfoundland. 31 besättningsmän avlider. Hon var eftersläntrare från konvoj OA-204.

26 september                      Handelsfartyget SILJAN, byggd 1920, torpederas i fören av den tyska ubåten U-46 och sjunker efter 25 minuter ca 350 miles sydväst om Irland, på sin resa från Cardiff till Lissabon med kol. 9 besättningsmän omkommer.

1 oktober                             Handelsfartyget GONDUL, byggd 1928, minsprängs och sjönk utanför Limhamn. Fem man i besättningen skadades. Fartyget bärgades av Röda Bolaget och förd till Kockums Varv för reparation.

3 oktober                            Tre bomber fälldes i Malmö av en engelsk Whitley-bombare.

18 oktober                           Handelsfartyget S/S GUNBORG, byggd 1930, torpederas av tysk ubåt U-46 och sjönk omkring 150 miles väster om Hebriderna, på resa mellan Tommys Arm och Clyde med massaved. Hela besättningen räddas plockades upp av HMS BLUEBELL och fördes till Gourock. Hon ingick i konvojen SC-7.

18 oktober                           Handelsfartyget S/S CONVALLARIA, byggd 1921, torpederad av tysk ubåt U-46, på resa mellan Newfoundland och Ridham Dock med massaved. Hon ingick i konvojen SC-7.

20 oktober                          Handelsfartyget M/T JANUS, RN 8381, byggd 1939, träffades midskepps med en G7e torped från den tyska ubåten U-46 och bröts i två delar efter en explosion strax nordväst om Tory Island på sin resa Curaçao - Halifax – Clyde med eldningsolja. 4 besättningsmän omkommer, de överlevande plockas upp av HMS HIBISCUS. Hon ingick i konvoj HX-79.

17 november                        Handelsfartyget S/S VERONICA, byggd 1918, sänks av den tyska ubåten U-137, nord-nordväst om Tory Island, på resa mellan Aguilas, Spanien - Gibraltar - Barrow-in-Furness med tackjärn. 17 besättningsmän omkommer, de överlevande i en livbåt plockades upp efter fem dagar av en fisketrålare och landade på Londonderry. Hon ingick i konvoj HG-46.

23 november                        Handelsfartyget ANTEN, RN 6406, byggd 1920, sänks av tyska ubåten U-123, midskepps av en torped och övergavs av besättningen strax nord-nordväst om Tory Island. De överlevande  plockas upp av HMS SANDWICH, på resa mellan Liverpool - Capetown, och fördes till Liverpool den 27 november. Vraket sjönk två dagar senare i 57 ° 15N/17 ° 40W.. 1 besättningsman omkommer. Hon ingick i konvojen OB-244.

2 december                         Handelsfartyget S/S GWALIA, RN 4764, byggd 1907, torpederas av tysk ubåt U-37 och sjönk cirka 230 miles norr om Kap Roca, Portugal, på resa mellan Cardiff – Lissabon med kol och post. 16 besättningsmän omkommer, de överlevande plockats från en livbåt efter 11 dagar av en brittisk jagare och förs till Gibraltar. Hon ingick i konvoj OG-46.

4 december                         Handelsfartyget S/S DAPHNE, byggd 1890, torpederas av tysk ubåt U-37 och sjönk inom tre minuter sydväst om Cabo Espichel, Portugal, på resa mellan Glasgow och Lissabon med kol. 18 besättningsmän omkommer. Hon ingick i konvoj OG-46.

12 december                        Handelsfartyget S/S STUREHOLM, RN 6172, byggd 1919, sänks av en G7e-torped från den tyska ubåten U-96 och sjunker på 3 minuter nord-nordväst Scottland, på resa mellan Boston – Hull med stål och järnskrot. Hela besättningen omkom. Hon ingick i konvoj HX-92.

16 december                        Handelsfartyget S/S FRIDA, bunkrar i Kalmar, och sedan dess har ingen hört av henne.

31 december                        Handelsfartyget M/S VALPARAISO, RN 5890 byggd 1916, med last av styckegods, torpederades av tyska ubåten U-38 med en G7a-torped, på resa mellan Montreal (3 Dec) - Halifax (18 Dec) – Glasgow. Hela besättningen på 33 personer omkom. Hon var en eftersläntrare från konvoj HX-97. 

                                            

1941

26 januari                            Handelsfartyget S/S BELGIA, RN 7636, byggd 1930. I början av 1941 chartrades hon av Svenska UD för att hämta hem svenska sjömän som befann sig i England. När hon den 26 januari 1941 gick i konvoj FN.92 från London till Sunderland när hon anfölls av tyska bombplan. När hon befann sig i närheten av Sunk fyrskepp i Themsens mynning anfölls konvojen av ett tyskt bombplan som på låg höjd fällde bomber. BELGIA fick vid anfallet en träff av två bomber midskepps. Detta parti slogs i spillror och brand utbröt. Sex man omkom och fartyget förlorades. Hon bärgades samma år av brittiska myndigheter och reparerades för Engelska krigsministeriet Transport (MoWT).
Den 25 september 1942 torpederades hon av den tyska U-båten U – 442 väst – sydväst om Färöarna, när hon ingick i konvoj UR – 42 från Tyne till Reykjavik med en last av 1830 ton kol. 20 besättningsmän och 6 artillerister plockades upp av det norska fartyget LYSAKER IV och fördes till Reykjavik.

26 februari                          Lejdfartyget S/S GÖTEBORG, byggd 1893, rapporterades saknad efter att ha lämnat Reykjavik den 25 feb 1941, med sill. Det är möjligt att hon sänktes av U-70 sydost om Island dagen efter.

26 februari                         Handelsfartyget M/S RYDBOHOLM, RN 7917, byggd 1933, attackerades av en torped från den tyska ubåten U-47 i fören på babords sida och sjönk långsamt i position 55 ° 48N/14 ° 25W, på sin resa Garston - Liverpool (1 februari) - Freetown. De överlevande var plockas upp av HMS PIMPERNEL. "Lloyds War Losses" nämner att Rydboholm bombades och sänktes av tyska FW200 flygplan senare samma dag, men det har inte bekräftats av svenska källor. Hon ingick i konvoj OB 290.

5 mars                                 Lejdfartyget M/S MURJEK, RN 7231, byggd 1925, sänks av den tyska ubåten U-95 väst-nordväst om Rockall, på sin resa Santos (25 Jan) - Freetown (10 Feb) – Göteborg med bomull. Samtliga 31 man omkommer.

16 mars                                Handelsfartyget M/S KORSHAMN, RN 8343, byggd 1920, sänks av den tyska ubåten U-99 nordväst om nordväst om Scottland, på sin resa New York - Halifax – Liverpool med styckegods. 24 besättningsmän omkommer. Hon ingick i konvoj HX 112.

29 mars                               Handelsfartyget S/S LIGURIA, RN 5646, byggd 1914, sänktes av en G7e-torped från den tyska ubåten U-46 som träffade henne midskepps och hon sjönk inom sex minuter efter att ha brutit i två delar, ungefär 300 miles syd-sydväst om Reykjavik, på sin resa från London till Las Palmas med kol. 16 besättningsmän omkommer. Hon ingick i konvoj OB-302.

31 mars                                Handelsfartyget M/T CASTOR, byggd 1928, sänktes av en G7a-torped från den tyska ubåten U-46 ca 430 miles ost-sydost om Cape Farewell, på resa mellan Port Arthur och Göteborg med eldningsolja och bensin. 15 besättningsmän omkommer och 21 räddades. De överlevande plockades upp den 3 april av OTAIO och fördes till Curaçao.

1 april                                  Handelsfartyget LIDINGÖ, RN 5866, på resa från Helsingborg till Oxelösund för att lasta malm till Tyskland. Utanför Falsterbo minsprängdes hon och sjönk på 8 meters djup. Efter ett bärgningsarbete kunde hon lyftas upp den 5 april och bogseras till Kockuns i Malmö för reparation.

12 april                                Lejdfartyget M/S KEXHOLM, RN 8212, byggd 1937, tvingas av en Brittisk beväpnad trålare att avvika från den överenskomna leden och sänks därefter av ett tyskt bombplan. Besättningen räddas.

17 april                                Lejdfartyget M/S VENEZUELA, RN 8315, byggd 1939, sänks av den tyska ubåten U 123 i position 52N, 31W, på sin resa mellan Göteborg - Thorshavn, Färöarna - Rio de Janeiro - Buenos Aires med pappersmassa. Samtliga 49 personer omkommer.

4 maj                                   Handelsfartyget S/S JAPAN, RN 5260, byggd 1911, torpederades med G7e-torpeder av den tyska ubåten U-38, ca 248 miles nordväst om Freetown, på sin resa från Newport till Mellanöstern med styckegods och kol. Besättningen gick i livbåtarna och kom senare till Marseille och de 27 svenska besättningsmedlemmar fick återvända till Sverige. Hon ingick i konvoj OB-310.

22 juni                                 Handelsfartyget S/S CALABRIA, byggd 1916, sänks av den tyska ubåt U-141, ca 100 miles 280 ° från Inishtrahull Light på resa från Port Harcourt till Hull med palmkärnor och kopra. 3 besättningsmän omkommer. De överlevande plockades upp av HMS COSSACK ca 1,5 miles från Inishtrahull, och överfördes senare till HMS GUARDIAN och för dom till Londonderry. Hon ingick i konvoj SL-76.

22 juni                                 Passagerarfartyget S/S NAJADEN, RN 1185, byggd 1886, minsprängdes utanför Leningrad,

5 juli                                   STIG GORTHON, RN 7606, byggd 1924, minsprängdes när hon var på resa från Nordenham till Stockholm med last av koks. Befälhavare var J. E. Günter. I Bremerhaven byttes lots och även en tysk förbindelseofficer kom ombord. Kl 09.00 avgick hon i en ostgående tysk konvoj. Cirka kl 13.00 när man passerat Ausen Jade vid Wesermynningen inträffade en våldsam explosion, troligen orsakad av en magnetmina. Kaptenen och förstestyrman var kvar ombord för att se om det gick att rädda fartyget. Man kom snabbt underfund med att hon var bortom all räddning. Hon var bruten på mitten, och i maskinrummet gick vattnet upp till cylindertoppen. Strax efter kl 14.30 sjönk hon på 12 meters djup. Besättningen räddades och togs upp av en lotskutter och fördes till Bremerhaven.   

9 juli                                   Östbysänkningarna: Delar av en tysk konvoj sänks av svenska minor; hjälpfartygen TANNENBERG, PREUSSEN och HANSESTADT DANZIG. Uppskattningsvis 150-200 tyskar omkommer.

11 juli

28 juli                                 Handelsfartyget NORITA, byggd 1924, torpederas med en G7e-torped av den tyska ubåten U-203 nordväst om Kap Finisterre, på sin resa från East Hartlepool till Huelva med koks och styckegods. 2 besättningsmän omkommer. Hon ingick i konvoj OG-69.

11 september                       Handelsfartyget SCANIA, byggd 1901, torpederades av en tyska ubåten U-202, öster om Cape Farewell på sin resa från Sydney till Hull med virke. Hon ingick i konvoj SC-42. Hela besättningen på 24 man räddade sig.

11 september                        Handelsfartyget S/S GARM, RN 5375, byggd 1912, torpederas av tysk ubåt U-432, på resa mellan Sydney och Kings Lynn med virke. 6 besättningsmän omkommer, och de överlevande plockades upp av BESTUM och fördes till Reykjavik. Hon ingick i konvoj SC-42.

27 november                        Handelsfartyget S/S CAJE försvann på resa från Karlshamn till Pataholm och har sedan inte avhörts. 5 man försvunna.

 

1942

12 januari                            Handelsfartyget YNGAREN, byggd 1921, torpederades av den tyska ubåten U-43 ca 600 miles väster om Irland, på resa från Bombay till Hull, med kopra, manganmalm, 80 ton av lastbilar och åtta flygplan. 38 besättningsmedlemmar omkom. Hon gick i konvoj HX-168.

3 februari                            Handelsfartyget AMERIKALAND, RN 7215, byggd 1925, torpederades av den tyska ubåten U-106 ca 90 miles öster om Virginia Beach på resa mellan Maryland och Cruz Grande, Chile. 5 besättningsmän avlider. de övriga plockas upp av bl a den brittiska fartyget PORT HALIFAX, som förs till New York, det holländska fartyget CASTOR som fördes till Willemstad, Curaçao och TAUBATE och fördes till Recife.

6 mars                                  Handelsfartyget SKÅNE, RN 6515, byggd 1921, torpederas av den Italienska ubåten FINZI, i Karibiska sjön. Besättningsmedlemmarna gick i livbåtarna.

13 april                                Handelsfartyget M/S KORSHOLM, RN 7194, byggd 1925, sänks av den tyska ubåt U-123 a 70 miles utanför Cape Canavera utanför Floridas kust på sin resa från Fernandina Beach, Florida - till Liverpool med fosfat. 9 besättningsmän omkommer.

20 april                                Handelsfartyget S/S AGRA, RN 7203, byggd 1925, torpederades av tyska ubåten U-654 ca 280 miles nordväst om Bermuda, på resa mellan Philadelphia – Alexandria med styckegods, inklusive nitrat, bilar och bränsle i fat. 6 besättningsmän omkommer. De överlevande plockades upp av det norska handelsfartyget TERCERO.

13 maj                                  Handelsfartyget S/S TOLKEN, RN 6709, byggd 1922, torpederades av en tyska ubåten U-92 ca 675 miles sydost Kap Farväl på sin resa från Hull till Wabana, Newfoundland. Besättningen räddades och plockades upp av det brittiska fartyget BERU och fördes till St Johns. Hon ingick i konvoj ONS-92.

3 juni                                   Handelsfartyget S/S ANNA, byggd 1924, sänks av tyska ubåten U-404 cirka 210 miles väst-nordväst om Bermuda på resa mellan Norfolk och St. George’s, Bermuda, på sin resa från Norfolk till St George, Bermuda med kol och två motorbåtar. Hela besättningen klarade sig. Alla besättningsmedlemmar plockades upp av det schweiziska handelsfartyget SAENTIS och fördes till New York.

6 juni                                   Handelsfartyget S/S UDDEHOLM, RN 7507, byggd 1934, minsprängd på Skagerak, under en resa mellan Santos - Göteborg och gick till botten ca 30 sjömil sydväst om Kristiansand. Hela besättningen räddades.

9 juni                                   Röda korsfartyget S/S STUREBORG, RN 3881, byggd 1883, sänkt på resa mellan Pireus - Haifa i Röda korstrafik av italienskt torpedplan i Medelhavet. 20 personer omkommer, 1 person räddas.

16 juni                                 Handelsfartyget ARGO, RN 5355, byggd 1898, torpederades hon av en Rysk u-båt nära Bogskärs fyr.

20juni                                  En DC:3:a, SE-BAG angrips av tyskt jaktflyg och skadas men lyckas ta sig till sin destination, Bromma.

22 juni                                 Handelsfartyget S/S ADA GORTHON, RN 6088, sänks av sovjetiska ubåten SC-317 under befäl av kapten Moschow, utanför Bläsinge, Öland. Hon var lastad med 3 700 ton järnmalm för den tyska krigsindustrin. Fartyget bröts i två delar och gick till botten inom loppet av några tiondels sekunder. 8 sjömän räddade sig, och 6 sjömän omkommer.

6 juli                                    Handelsfartyget S/S ARGENTINA, RN 7992, minsprängdes i Skagerak. 4 sjömän omkommer.

9 juli                                    Handelsfartyget S/S MARGARETA, RN 2876, lastade med järn till tyskland, sänks av den sovjetiska ubåten S-7 utanför Arköbådan. 14 sjömän omkommer.

11 juli                                   Handelsfartyget M/S LULEÅ, RN 6851, lastade med järn till tyskland, torpederas av den sovjetiska ubåten S-7 vid Kungsgrund. 8 sjömän omkommer.

12 juli                                  Jagaren HMS STOCKHOLM fäller sjunkbomber mot den sovjetiska ubåten S 7 som sannolikt blir skadad, men som lyckas fortsätta sitt uppdrag.

21 juli                                  Svenska eskortfartyg fäller sjunkbomber mot den sovjetiska ubåten SC 406 sydost Kungsgrund. Ubåten skadas troligen men tar sig tillbaks till sin bas.

16 augusti                            Handelsfartyget M/S SUECIA, RN 5393, byggd 1912, utchartrad till Brittiska staten, torpederades av den tyska ubåten U-596, på väg mellan Baltimore - New York - Sydney - Liverpool med styckegods, inklusive stål-, fosfat-, tobak  massa. De överlevande övergav fartyget i fyra livbåtarna. Under stormen föll en överlevande överbord från en livbåt och drunknade, medan en annan båt med åtta passagerare aldrig sågs igen. Hon ingick i konvoj SC-95.

18 augusti                            De malmlastade handelsfartyget S/S C F LILJEVALCH, sänks av den sovjetisk ubåten L-3 öster om Västervik. 26 sjömän omkommer, endast 7 i besättningen överlever. De eskorterande jagarna NORDENSKJÖLD och NORRKÖPING fäller sjunkbomber mot den sovjetiska ubåten som troligen skadas men som lyckas fortsätta sitt uppdrag och sedan ta sig tillbaka till sin bas.

18 augusti                            Handelsfartyget M/S BLANKAHOLM, RN 7642, byggd 1930, sänks av tyska ubåten U-553, ca 95 miles väster om Guantanamo Bay strax utanför Cuba på resa mellan Spanien och Halifax med last av bauxit. 5 besättningsmän omkommer. Hon ingick i konvoj TAW-13.

22 augusti                            Handelsfartyget M/S HAMMAREN, RN 7594, byggd 1930, torpederas av den tyska ubåten U-507 ca 40 miles öster om Salvador, Bahia, på sin resa mellan Liverpool (31 Jul) - Salvador, Bahia - Rio Grande med last av styckegods. 5 besättningsmedlemmar omkom, dom andra satte segel på livbåten och kom fram till strax utanför Salvador. Hon ingick i konvoj OS-36.

9 september                         Handelsfartyget M/S PEIPING, RN 7779, byggd 1931, torpederades av en tyska ubåten U-66 750 miles nordost om Barbuda, på sin resa från Buenos Aires till New York med last av styckegods, inklusive ull, hudar, färgämnen och talg. 3 besättningsmän omkommer, dom andra gick i livbåten och seglade till en närliggande karibisk ö.

9 september                         Handelsfartyget S/S TYNNINGÖ, RN 5653, byggd 1914, minsprängdes utanför Borkum. Hela besättningen räddades.

13 september                        Handelsfartyget M/S LIMA, RN 5974, byggd 1918, torpederades av den tyska ubåten U-506 strax utanför Liberia, på sin resa från Cochin till Storbritannien med last av 2500 ton manganmalm, 2500 ton te och 1500 ton tobak. 3 besättningsmedlemmar omkom.

25 september                       Handelsfartyget S/S BELGIA, byggd 1930, RN 7636, I början av 1941 chartrades hon av Svenska UD för att hämta hem svenska sjömän som befann sig i England. När hon den 26 januari 1941 gick i konvoj FN.92 från London till Sunderland när hon anfölls av tyska bombplan. När hon befann sig i närheten av Sunk fyrskepp i Themsens mynning anfölls konvojen av ett tyskt bombplan som på låg höjd fällde bomber. BELGIA fick vid anfallet en träff av två bomber midskepps. Detta parti slogs i spillror och brand utbröt. Sex man omkom och fartyget förlorades. Hon bärgades samma år av brittiska myndigheter och reparerades för Engelska krigsministeriet Transport (MoWT).
År 1942 registrerades hon på James Westroll Ltd, Sunderland, England, och döptes om till EMPIRE BELL. Den 25 sept 1942, på resa mellan Tyne - Reykjavik med en last av kol, torpederades hon av den tyska Ubåten U-442 när hon gick i konvoj UR – 42 väst-sydväst om Färöarna. Tio besättningsmedlemmar omkom, befälhavaren, tjugo besättningsmedlemmar och sex artillerister plockades upp av den norska ånga köpman LYSAKER IV och fördes till Reykjavik.

 1 oktober                             Handelsfartyget S/S THULE, RN 7681, byggd 1930, torpederades hon av en motortorpedbåt utanför den holländska kusten på resa från Luleå till Rotterdam, och ingick i en konvoj, utanför Terschelling. 10 besättningsmedlemmar omkom och 13 besättningsmedlemmar räddades och fördes till en holländsk hamn.

28 oktober                           Motorseglaren CAJE var på väg från Karlshamn och norrut. Sedan des har ingen hört av fartyget. Två månader efter olyckan flöt ett lik av en av CAJE:s besättningsmedlemmar iland vid Ölands södra udde. Övriga i besättningen saknas.

28 oktober                           Handelsfartyget S/S BENGT STURE, RN 7622, torpederades kl. 23.19 (enl. den sovjetiska loggboken) av en rysk U-båt SC 406, utanför den polska staden Leba. Fartyget sprängdes mitt itu. I den sovjetiska ubåtskaptenen Jevgenij Osipovs rapport sägs att överlevande sprattlade i vattnet. Sju överlevande togs med till Kronstad, längst in i Finska viken.
Läs mer här...

6 november                          Handelsfartyget LIDINGÖ, RN 5866, byggd 1917,

                                            på resa från Luleå till Hamburg med malm, när hon sprängdes av en magnetmina vid Femerns bält på väg till Kielkanalen. Omkring kl 05.00 exploderade en engelsk magnetmina på babordssidan. Befälhavare Olsson gav order att genast bemanna livbåtarna. Alla 34man plockades upp av BELOS och landsattes i Helsingborg.

9 november                          Handelsfartyget S/S ABISKO RN 5430, byggd 1913, torpederades av engelsk motortorpedbåt. Tog sig till Emden och reparerades.

27 november                        Motorseglaren MAJ minsprängdes på resa från Västervik till Stettin, utanför Swinemündes fyr. Ett tyskt vaktfartyg räddade åtta av nio man.

14 december                        Handelsfartyget S/S ETNA, RN 6044, byggd 1918, torpederas av den tyska ubåt U-217, på resa mellan New York – Montevideo med last av 3400 ton styckegods och 71 påsar av diplomatisk post. Besättningen gick i livbåtarna och seglade mot Barbados, och kom senare till St Lucia.

 

1943

1 januari                              Handelsfartyget S/S BRAGELAND, byggd 1937, sänks av tyska ubåten U-164 på resa mellan Buenos Aires och Philadelphia. Hela besättningen klarade sig.

9 januari                              Handelsfartyget M/S BRASIL, RN 8014, byggd 1935, minsprängdes utanför Stavanger. Hela besättningen räddades.

9 januari                              Handelsfartyget M/T SVEA JARL, RN 8481, byggd 1941, minsprängdes utanför Stavanger. Hela besättningen omkommer.

21 januari                            Handelsfartyget ASTA minsprängd.

22 januari                            Handelsfartyget S/S NEVA, RN 7408, byggd 1928, torpederades av den tyska ubåten U-358 cirka 200 miles väster om Färöarna på sin resa från Barry till Reykjavik. 19 besättningsmedlemmar omkom, 2 besättningsmedlemmar gick i livbåten och plockas upp på dagsljus från HMS CAPE PORTLAND. Hon ingick i konvoj UR-59.

9 mars                                 Handelsfartyget S/S MILOS, byggd 1898, torpederades av den tyska ubåten U-530 i position 58N, 24W - Grid AL 1763, på resa från New York till Grimsby. Hela besättningen på 30 man omkommer. Hon ingick i konvoj CS-121.

13 mars                                Handelsfartyget S/S HERMOD, byggd 1918, torpederas av en Engelsk ubåt utanför Terschelling, på resa från Rotterdam till Helsingborg. 4 besättningsmedlemmar omkommer, de 16 överlevande gick i livbåtarna och plockades upp av en minsvepare som förde dem i Cuxhaven.

25 mars                               Handelsfartyget S/S INDUSTRIA, byggd 1940, torpederades av den tyska ubåten U-518 cirka 80 miles sydost om Aracaju, Sergipe, på resa från Philadelphia till Rio de Janeiro. 1 besättningsmedlem omkom, övriga gick i livbåtarna och plockades upp av det schweiziska handelsfartyget St CERGUE och fördes till Bahia.  

5 april                                  Handelsfartyget M/S VAALAREN, RN 3102, byggd 1936, torpederades av den tyska ubåten U-229 position 58N, 34W - Grid AK 0193, på resa från New York till Belfast Lough. Tyskarna observerade en livbåt som lämnar det sjunkande skeppet, men inga överlevande räddades. Hon ingick i konvoj HX-231.

11 april                                 Handelsfartyget S/S ABISKO, RN 5430, byggd 1913, Den 9 nov 1942 höll det på att gå illa för ABISKO. Hon torpederades av engelsk motortorpedbåt. Tog sig till Emden och reparerades. Den 11 april 1943 minsprängdes hon under resa mellan Rotterdam och Stockholm med last av kol. En besättningsman omkom.

16 april                                HMUb ULVEN sänks av en tysk mina utanför Göteborgs norra skärgård. 33 sjömän omkommer.

29 april                              Handelsfartyget S/S NANKING, RN 7119, byggd 1924, torpederades av den tyska ubåten U-123 ca 70 miles syd-sydost om Monrovia på resa från Bombay till Liverpool. Hela besättningen räddade sig i livbåtarna. En livbåt bogserades av en segelfartyg till Grand Bassa, Liberia, den andra kom till Santa Cruz, Kanarieöarna.

29 april                                Handelsfartyget S/S NARVIK, byggd 1914, RN 5615, gick på resa från Rotterdam mot Gävle med koks och anslöt sig till en konvoj. När man vid 18.00-tiden var i höjd med Texel angrep brittiska flygplan konvojen. NARVIK träffades i aktern av en torped. Hon sjönk inom 40 minuter. Hela besättningen gick i livbåtarna och klarade sig. Dom plockades senare upp av en Vorpestenboote och togs till Cuxhaven och fick senare resa hem.

27 maj                                 Handelsfartyget SICILIA, byggd 1934, torpederades av den tyska ubåten U-181 i position 24.31S, 35.12E på resa från Buenos Aires till Beira. Hennes last bestod av 6241 säckar vetemjöl och 300 tunnor fruktkött. Tyskarma beordrade hela besättningen lämna fartyget inom 30 minuter och därefter sänktes fartyget. Hela besättningen räddades.

28 maj                                 Handelsfartyget S/S GONDUL, byggd 1928, minsprängdes för andra gången (även 1 okt. 1940) utanför Wismar på resa från Lübeck till Sverige. Besättningen överger fartyget och går ombord på den tyska Motorskonaren HEIMAT.

21 juni                                 Handelsfartyget VENEZIA RN 8272, byggd 1938, torpederades av den tyska ubåten U-513 300 miles sydost om Rio de Janeiro, på resa från Bahia till Buenos Aires. Hela besättningen räddades och plockades upp av ett brittiskt handelsfartyg och fördes till Rio de Janeiro den 24 juni.

10 juli                                  Handelsfartyget M/S SKANDINAVIA, byggd 1937, med last av styckegods, inklusive maskindelar, stål, papper, hudar och olja torpederades av den tyska ubåten U-510 cirka 400 miles norr om Cayenne, Franska Guyana, på resa från Philadelphia till Buenos Aires. Hela besättningen gick i livbåtarna och satte segel och kom till Paramaribo, Holländska Guyana.

24 juli                                  Handelsfartyget PEGASUS, byggd 1930 hos William Doxford & Sons Ltd, Sunderland, torpederades av den tyska ubåten U-197 sydväst om Madagaskar. Hela besättningen räddades och gick i livbåtarna. Dom räddades av räddades efter en vecka av HMS VIRGINIA förde dom till Durban.

28 augusti                            En DC-3:a, SE-BAF, skjuts ner av tyskt jaktflyg. Alla ombord, tre besättningsmän och fyra passagerare, omkommer.

21 oktober                           Motorseglaren CATHARINE passerar Kalmar med kurs nordvart. Sedan dess har ingen hört av henne.

22 oktober                           En DC:3:a, SE-BAG skjuts ner av tyskt jaktflyg, 13 omkommer och två överlever anfallet.

18 november                         Ett brittiskt bombflygplan släpper sin last över Lund.

11 december                         Handelsfartyget S/S KISA, RN 7472, sjönk efter kollision utanför Nidingen.

29 december                        Handelsfartyget CAMELIA, RN 8497, byggd 1941, Minsprängd. Sjönk på grunt vatten. Bärgades och reparerades.

 

1944

15 februari                          Handelsfartyget S/S MESSNIA, RN 6855, byggd 1896, minsprängd utanför Falsterbo. Besättningen räddas och fartyget som förliste övergavs av redaren. Sommaren 1945 bärgads hon och fördes till Stockholm för reparation på Lidingöverken.

22-23 februari                     Stockholm, Strängnäs, Nacka och Södertälje bomba av Sovjetunionen.

27 april                                Motorseglaren ULLA, byggd 1937, minsprängdes utanför den danska ön Möen, på resa från Herrenwijk till Malmö. Sjunker på en kvart. Besättningen räddades av fartyget Kurland som förde dem till Warnemunde.

27 april                                Handelsfartyget S/S AXEL, RN 3170, byggd 1878, sänktes fartyget under ett bombangrepp när det låg vid Deutsche yard, Kiel.

14 maj                                  En S 16 skjuts ner av tyskt jaktplan över internationellt vatten utanför Baltikum. En besättningsman omkommer och de övriga tre tas tillfånga av tyskarna. De släpps efter svenska protester.

 

29 juni                                 Handelsfartyget M/S NINGPO, RN 8255, byggd 1938, torpederades utanför Zingga Island, Indonesien av den amerikanska ubåten FLASHER

10 maj                                  Motorseglaren S/S PATRIA, RN 5733, byggd 1915, minsprängdes på resa från Rendsburg till Ystad.

13 maj                                  Handelsfartyget S/S BTV, byggd 1887, flygbombas i Stettin vid lastning av olja, av amerikanska bombplan. En bomb träffar i akterskeppet som sjunker omgående. 4 besättningsmedlemmar omkommer.

14 maj                                  En S 16 skjuts ner av tyskt jaktflyg över internationellt vatten utanför Baltikum. En besättningsman omkommer och de övriga tre tas tillfånga av tyskarna. Dessa släpps efter svenska protester.

15 maj                                  En S 16 försvinner i samma område som nedskjutningen av en S 16 skedde 14 maj. Enligt baltiska flyktingar sköts planet ner av tyskt jaktflyg.

23 maj                                 En S 16 försvinner över flygning Kattegatt - Skagerack. Vraket återfinns 1951 av danska fiskare med skott och brandskador.

13 juni                                 En tysk V2-raket slår ner vid Bäckebo utanför Nybro.

13 juni                                 Handelsfartyget M/S FENJA, byggd 1944, minsprängdes utanför Tolvöarna utanför Turkiet på resa till Grekland. Hela besättningen räddades av två turkiska motorbåtar.

6 juli                                    Handelsfartyget M/T SOLBRIS, RN 8025, byggd 1935, minsprängdes fartyget i position 53.59N - 8.06E utanför Bremerhaven. Besättningen räddades.

20 juli                                  Handelsfartyget S/S MODE, RN 5316, minsprängdes mellan Paternoster och Vinga. 2 besättningsmän och lotsen omkommer.

14 oktober                           Motorseglaren TITTI minsprängdes på resa från Lübeck till Göteborg.

24 november                        Passagerarfartyget S/S HANSA, RN 3542, byggd 1899, torpederas av den sovjetisk ubåten L-21 utanför Stenkyrkehuk. 84 man omkommer.

29 december                        Handelsfartyget S/S VENERSBORG, RN 5650, byggd 1914, sänks av den sovjetiska ubåten K-56, SV om Utklippans fyr. 19 sjömän omkommer, 1 räddad.

 

1945

3 april                                 Ett svenskt jaktplan skjuts ner utanför Sölvesborg av ett tyskt flygplan av typen Dornier Do 24. Piloten omkommer.

14 mars                                Handelsfartyget S/S MAGNE, RN 5378, byggd 1912, torpederades av den tyska ubåten U-714, utanför St Abbey Head, på resa från Liverpool till London med styckegods, däribland 670 ton utsädespotatis, hampa och zink. 10 besättningsmän omkommer och de 11 överlevande gick i styrbords livbåten och plockades upp i grov sjö av den brittiska kusttankern ACCLIVITY.

4 oktober                             Motorseglaren S/S MURIEL, RN 8533, gick från Bergkvara med last av trä till Littlehampton i England. På kvällen såg man Borkums fyr. Kl 21.10 skadades MURIEL av en fruktansvärd explosion och hon bröts på mitten. Åtta man hann sätta sig i en livbåt, den nionde mannen saknades. 

 

1946

9 september                        Handelsfartyget SVAN lämnade Lübeck, men kom aldrig fram till sin destination som var Köpenhamn. Rykten säger att ett sovjetiskt bevakningsfartyg tvingat in SVAN till till hamn i östtyska Stralsund, och därifrån vidare till Szczecin där det beslagtogas av ryska myndigheter och besättningen fängslats. Enligt rapport till UD har SVAN setts i Stralsund 1946. År 1952 fick UD rapport om att i ett arbetsläger i Vorkuta fanns en svensk sjöman vid namn Olsson ”uppbringad till sjöss  på ryskt område”.

 

1947

26 januari                            Lämnar handelsfartyget STEN STURE, RN 7013, byggd 1900, lämnade Gdynia med en last av stenkol till Helsingborg. Hon kom aldrig fram. Hon hade 18 mans besättning. I april 1997 gjorde dykare från Sjöfartsmuseet i Gdynia ett fynd strax utanför Wladyslwowo i Gdanskbukten som skulle visa sig vara STEN STURE. Skeppsklockan återfanns i sanden nära förstäven och på den kunde följande läsas; MOUNT VERNON/1900/BERGEN. Klockan finns idag i Polens Marinmuseum, och ingår i deras samlingar.
Vraket STEN STURE  Skeppsklocka STEN STURE

 

1948

3 januari                              Handelsfartyget S/S ALLAN RN. 6893, byggd 1900, minsprängdes på resa mellan Szczecin och Landskrona. Åtta man räddade sig i livbåten medans fyra man omkom.

18 februari                          Handelsfartyget IWAN lämnar Utska med 179 ton kol i ett lastrum, 169 i det andra och 10 ton kol i bunkers.
Lite senare började vrakdelar flyta i land på den danska kusten, och redaren ansåg det klart att hon minsprängts. Den 25 februari hittades ett livbälte med texten ”IWAN – Malmö” öster om Svaneke. Den 2 mars hittades vid Hammerslet en livbåt med sex åror. Detta noterat av poliskommisarien i Bornholm.
I början av mars fick Sjöfartsstyrelsen rapport att den svenska motorseglaren VESTA, fyra mil nordväst Jackowa, hittat IWAN:s styrhytt.
Allt tyder på att IWAN minsprängts och besättningen omkommit.

20 februari                          Handelsfartyget S/S KINNEKULLE, RN 8208, hittades nio nautiska mil från Rödvig i Danmark av danska fiskare, drivande redlös med eldhärjat akterskepp och övergiven av besättningen. Hon hade gått den 18 februari från Utska med kol till Helsingborg. Av besättningen på sju man fanns inga spår.
Läs ner här....
Läs även ”Mysteriet M/S KINNEKULLE, i skuggan av det kalla kriget”

17 april                                Handelsfartyget S/S NISSAN, minsprängdes vid Greidswalders fyr.

23 oktober                           Handelsfartyget S/S BRASIL, RN 8599, byggd 1935, går hon på en mina utanför Hanstholmen. Hon fick svåra skador men klarade sig in till Göteborg. Alla ombord klarade sig.

 

1949

I mars                                  Handelsfartyget S/S LECKÖ, försvinner på resa från Sverige till Utska. Sedan dess har ingen sett fartyget eller besättning.

1 maj                                    Handelsfartyget S/S INGEBORG, RN 4849, minsprängdes på resa från Göteborg till Danmark.

 

1950

22 december                        Handelsfartyget INGER minsprängdes på resa från Warnemünde till västkusthamnar. Några dagar senare hittades fartyget övergivet och skadat på den danska östkusten.

 

1953

15 januari                            Handelsfartyget S/S DAN, RN 9021,  gick från Gdansk med 446 ton kolstubb. Hon gjorde följe med EOLUS ut från Gdansk, och när dom passerade Hela fyr ändrade EOLUS som skulle till Karlskrona kurs och DAN fortsatte sin resa mot Degerhamn. Sedan dess är hon försvunnen med besättning och allt.

 

1955

21 december                        Handelsfartyget S/S HÖKEN RN 8779, försvinner utanför Sv Högarna på resa från Klaipeda till Gävle med 500 ton tackjärn. Sedan dess har ingen hört av henne. Troligtvis minsprängd.

 

 

Uppdatering pågår

 

Konvojer

 

HG-               Nordgående konvojer från Gibraltar till Storbritannien, ibland seglade i två delar,  den normala konvoj och snabbare fartyg i en konvoj med samma nummer.

HN-               Från Norge till Storbritannien, vanligen från Bergen till Methil.

HX-               Från september 1939 till september 1942 från Halifax, sedan maj 1945 från New             York.       
Från juli 1940 träder via North Channel, från oktober 1944 söder om Irland igen.
Snabba konvojer från Halifax (senare New York) till Storbritannien, endast fartyg snabbare än 9 knop.

HX-               Homeward från Halifax (Nordatlanten)

OA-               Nordatlanten och de brittiska kusterna

OB-               Liverpool - Utåt (Nordamerika).

OG-               Storbritannien – Gibraltar

ONS-            Norrgående, långsam (Nordatlanten)

OS-               Storbritannien – Freetown.

SC-               Sydney CB till Storbritannien (Nordatlanten).

SL-                Sierra Leone (Freetown) – Storbritannien.

TAW-           Trinidad till Aruba och Key West.

 

 

U-47 med Günter Prien.

 

 

Günter Prien, Född den 16 jan 1908 i Osterfeld, Thüringen, var Korvettkapten på ubåten U-47 från 17 dec 1938 till 7 Mar 1941, var svenskättling. Han gjorde 10 patruller om 238 dagar. Han opererade på Nordatlanten.
Med sin båt U-47 blev han känd när han den 14 oktober 1939 torpederade och sänkte det brittiska slagskeppet
HMS ROYAL OAK i den tungt försvarade brittiska North Fleet viktigaste hamnen vid Scapa Flow, Storbritanniens största flottbas.
U-47 lämnade Lorient (Frankrike) på sin tionde patrull den 20 februari 1941.
Bara fyra dagar senare anföll de konvoj OB-290 och sänkte fyra fartyg med sammanlagt 16,310 ton. Den sista radiomeddelande från U-47 togs emot på morgonen den 7 mars.
Hennes sista kända position var den 7 mars 1941 i Nordatlanten, söder om Island i ungefärlig position 60.00N/19.00W.
45 döda.
Det är nu spekuleras att U-47 drabbades av en av hennes egna cirklande torpeder.
(Två amerikanska ubåtar i Stilla havet tros också ha gått förlorade till samma sorts fel på utrustning.) 

Hon han att sänka 31 handelsfartyg, däribland det svenska handelsfartyget M/S RYDBOHOLM, samt skada 8 handelsfartyg och 1 krigsfartyg.

 

U-47:s patruller

 

Avgång                                 Ankomst                               Patrull            Dagar

19 aug 1939 Kiel                   15 sept 1939 Kiel                  1                    28 dag

8 okt 1939Kiel                      17 okt 1939 Wilhelms           2                    10 dag

10 okt 1939Wilhelms            21 okt Kiel                                                 2 dag

16 nov 1939 Kiel                   18 dec 1939 Kiel                  3                    33 dag

29 febr 1940 Kiel                5 mars 1940 Wilhelms                                6 dag

11 mars 1940 Wilhelms          26 april 1940 Kiel                4                    19 dag

3 april 1940 Wilhelms           26 april 1940 Kiel                5                    24 dag

3 juni 1940 Kiel                    6 juli Kiel                             6                    34 dag

27 aug 1940 Kiel                  25 sept 1940 Lorient            7                    30 dag

14 okt 1940 Lorient              23 okt 1940 Lorient              8                    10 dag

3 nov 1940 Lorient               6 dec 1940 Lorient               9                    34 dag

20 febr 1040 Lorient           7 mars Sjönk                        10                  16 dag

 

 

 

 

Källor:

Krigsarkivet
Riksarkivet
Landsarkivet
Terje Fredh
Dödlig resa. Handelsflottans förluster 1939 - 1945 


©Copyright 2012-2017 Morgan Lundberg
senast uppdaterad 14 juli 2017
 
hagmanstorp(at)hotmail.com
Byt ut at mot @